Med fokus på

kvalitet og utførelse

Vi utfører arbeider for private, bedrifter,
entreprenører, boligbyggelag og
kommuner i Bergen og omegn.

Gratis befaring

Kvalitet

Kort gjennomføringstid

Våre tjenester

Asfaltering

Vi asfalterer alt fra gårdsplasser og oppkjørsler til veier, parkeringsplasser og industriområder for både bedrifter og privatpersoner i Bergen og omegn.

Fresing - Asfalt og Betong

Fresing av gammel asfalt, traufresing, leggekanter & buttskjøter.

Graving og masseutskiftning

Vi utfører også graving relatert til uteområder – etablering eller rehabilitering av grøntområder, gårdsplasser og veier.

Kantstein

Betongkantstein og granittkantstein i forskjellige høyder for fortau, rabatter eller som skille mellom bed og vei/p.plass.

Asfaltlapping

Vi utbedrer og fornyer: gamle veier og tun som gir dere lengre levetid på eksisterende dekke.

Fresing av asfalt i Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Saging av asfalt og betong

Lang erfaring med fresing og saging av asfalt og betong i Norge.

Våre samarbeidspartnere

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående asfaltering ?

Våre nedslagsfelt er hele Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Ta kontakt med oss.

Bilder

Asfaltering og håndlegging av asfalt i Bergen og Vestland fylke.

Asfaltkompaniet Vest AS har lang erfaring og kan levere komplett løsninger i henhold til kundens kvalitetskrav. Vi leverer til næringseiendom, private, borettslag og sameier.

Vi asfalterer alt fra gårdsplasser og oppkjørsler til veier, parkeringsplasser og industriområder for både bedrifter og privatpersoner i Bergen og Vestland fylke. Kostnadene for jobben avhenger av hvilke forhold som ligger til grunn. Har du behov og  ønsker å få pris, kan du ta kontakt med Asfaltkompaniet Vest AS.

Kvalitet varer alltid lengst.
Fagmessig utført asfalt og asfalteringsarbeid vil gi deg et solid, pent og så godt som vedlikeholdsfritt dekke med en antatt levetid på cirka 15-20 år. Det betyr selvsagt også like mange sesonger med skiftende vær og temperaturer; asfalten vil bli utsatt for spesielt varme somre, iskalde vintre og styrtregn. Det stiller krav, både til kvaliteten på grunnarbeidet (“fundamentet”) og selve asfaltdekket. Å asfaltere er en langsiktig investering, ikke minst i verdien på eiendommen. Ved å engasjere Asfaltkompaniet Vest AS til å utføre oppdraget for dere vil dere få god hjelp for å få arbeidet utført på en fagmessig god utførelse.

Kort fortalt så må vi etablere et stabilt fundament som tåler vekten av asfaltdekket over tid. Dette kan inkludere gravearbeid og masseflytting, avhengig av helninger og grunnforholdene der vi skal asfaltere. I tillegg må vi alltid etablere et grus/pukklag som sikrer vektfordeling og er tilpasset terrenget med tanke på å lede vann; tykkelsen på pukklaget avhenger av grunnforholdene

Vi tar ansvar for alt fra planlegging til gjennomføring av prosjektet. Med en kombinasjon av erfarne fagfolk og moderne utstyr sikrer vi at oppdragene utføres på en sikker og effektiv måte.

Vi kommer gjerne på en gratis asfalterings befaring i Bergen og omegn.

Uansett hva behovet er innen asfalt, asfaltering og asfalttjenester i Bergen og omegn – kontakt oss for gratis befaring og tilbud!

Hva leverer vi?
Vi leverer tjenester i Bergen og omegn også innen asfaltering, fresing av asfalt og betong, graving og masseutskifting,  kantstein, asfaltlapping og saging av asfalt og betong, hovedsakelig til næring, sameier, borettslag og private.

Vi utførere arbeid av alle områder ved hjelp av asfaltutlegger og/eller – håndlegging av asfalt.

Riktig asfalt og metode gir et slitesterkt, vedlikeholdsfritt og behagelig underlag i alt av oppkjørsler, gårdsplasser og inngangspartier. I kombinasjon med kantstein eller brostein gir dette et vakkert resultat som varer i år etter år.

Våre samarbeidspartnere har moderne utstyr for lapping av hull, saging, fresing og utskifting av dårlige partier, samt asfaltering av større utearealer. Vi etablerer også fartsdumper i henhold til Norsk Standard.

For områder eller felter med sviktende grunn, fjerner vi gammel og dårlig asfalt, skifter ut massene under, og legger ny asfalt. Vi kan også levere freseasfalt dersom du ønsker et rimelig og godt alternativ til vanlig grus.

Vi utfører også graving relatert til uteområder – etablering eller rehabilitering av grøntområder, gårdsplasser og veier.

For å sikre best mulig resultat er vi avhengig av å kunne legge en gjennomtenkt plan på legging av asfalt og det gjøres best ved en befaring. Da kan vi avdekke behovet for grunnarbeid, type asfalt, tykkelse og antall kvm i samråd med dere som kunde, samt hvilket utstyr som kreves for å utføre jobben for å få et best mulig resultat av asfalteringen.

Med maskiner for flere områder og spesialkompetanse innenfor en rekke fagfelt, fremstår vi som en fleksibel problemløser for kunder som stiller strenge krav til både planlegging og utførelse. Vi vet våre kunder stiller høye krav til kvalitet, riktig kompetanse og relevant erfaring er våre fortrinn når det gjelder å gjøre kunder fornøyde. Derfor er vi et sikkert valg for oppdragsgivere innen det offentlige, næringslivet, industrien og privatmarkedet.

Litt om asfalt og asfaltering.

Asfaltering refererer til prosessen med å påføre asfalt, et svart, klebrig og svært viskøst materiale, for å lage eller reparere veiflater, parkeringsplasser, oppkjørsler og andre asfalterte områder. Det er en vanlig teknikk som brukes i konstruksjon og veivedlikehold.

Her er de viktigste trinnene som er involvert i asfalteringsprosessen:

Klargjøring: Området som skal asfalteres klargjøres ved å fjerne eksisterende overflate, rusk eller vegetasjon. Underlaget inspiseres og ved behov komprimeres eller avrettes for å sikre et stabilt fundament.

Bærelag: Et bærelag legges for å gi ekstra styrke og stabilitet. Dette laget består av asfaltpukk eller tilslagsmateriale som komprimeres og jevnes ut.

Bindlag: Et bindlag påføres på toppen av bærelaget før slitelaget blir lagt ut. 

Slitelag: Det siste laget er kjent som slitelaget, påføres på toppen av bindlaget.

Det er viktig å merke seg at asfaltering er en spesialisert oppgave som krever utdannede fagfolk og riktig utstyr for å sikre kvalitet og langvarige resultater.

Uansett hva behovet er innen asfalt, asfaltering og asfalttjenester til borettslag i Bergen og omegn – kontakt oss for gratis befaring og tilbud!

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående asfaltering ?

Våre nedslagsfelt er hele Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Ta kontakt med oss.

Bilder