Fresing – Asfalt og betong

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående fresing av asfalt og betong ?

Våre nedslagsfelt er hele Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger,Bømlo,Eidfjord,Etne,Fedje, Fitjar,Fjaler,Gloppen,Gulen,Hyllestad,Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Ta kontakt med oss

Bilder

Asfaltkompaniet Vest AS er behjelpelig med å frese alle typer underlag. Asfaltkompaniet Vest AS har hovedbase i Bergen. I tillegg til dette utfører vi også andre oppdrag innenfor entreprenørtjenester. Vi utfører oppdrag i hele Vestland og Vestlandskysten. 

Hvorfor velge oss til fresing til ditt oppdrag?

Vi har samarbeidspartnere med lang erfaring innen fresing og saging av asfalt og betong. Vår lange erfaring innen entreprenørbransjen gjør oss til en pålitelig partner for ditt prosjekt.

Kontakt oss for gratis befaring og tilbud i Bergen og Vestland fylke!

Hva leverer vi ?

Vi leverer tjenester i Bergen og omegn også innen asfalteringfresing av asfalt og betonggraving og masseutskifting,  kantsteinasfaltlapping og saging av asfalt og betong, hovedsakelig til næring, sameier, borettslag og private.

Fresing av asfalt i Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Våre spesialområder innen faget

Asfaltkompaniet Vest AS er behjelpelig med å frese alle typer underlag.

Tjenester vi er behjelpelig med er blant annet, fresing av leggekanter/avslutninger. I tillegg tilbyr vi nedfresing av gammel asfalt, for å få et best mulig resultat på alle avslutninger ved nyasfaltering. Asfaltskjøtene blir jevne og kraftige.

 • Vannproblemer / vannansamling

  Asfaltkompaniet Vest As er behjelpelig med fresing av vannproblemer. Vi freser ned slik at vannet renner til sluk/kummer.

 • Fjerning av gammel vegmerking

  Vi tilbyr fjerning av gammel, pålimt vegmerking.

 • Forsterket vegoppmerking

  Forsterket vegoppmerking går ut på at man freser veikant og midten av veien med sinusbølger. Vi kan også frese plan nedsenk. Dette er det viktigste trafikksikring tiltaket for å unngå møteulykker og utforkjøring på smale veier. Denne metoden er også brukt for å bevare vegmerking/maling som blir lagt ned i sporet. Da ødelegger ikke snøplogen vegmerkingen om vinteren.

 • Planfresing med stor fres

  Vi er behjelpelig med planfresing/traufresing av større veier og areal før asfaltering. For denne typen arbeid har vi mye utstyr, blant annet laser, slik at vi kan stille inn helling. Maskinene er levert av Wirtgen.

 • Bortfresing av fartsdumper

  Vi utfører fjerning av gamle fartsdumper og fresing av leggekanter for nye fartsdumper i eksisterende asfaltdekke, slik at vi får best mulig overgang og vedheft mellom eksisterende veidekke og den nye fartshumpen.

 • Kummer og sluk

  Vi freser også rundt kummer og sluk, slik at disse ikke trenger å heves ved ny asfaltering.

Litt om fresing av asfalt og betong i Bergen

Å frese asfalt, også kjent som asfaltfresing eller kaldfresing, er en prosess som brukes til å fjerne det øverste laget av et eksisterende asfaltdekke. Det innebærer kontrollert fjerning av asfaltoverflaten ved hjelp av spesialiserte fresemaskiner utstyrt med roterende skjæretromler som har flere tenner med karbidspiss.

 • Asfaltfreseprosessen:

  Forberedelse: Freseområdet klargjøres ved å markere grensene og sørge for at arbeidssonen er sikker og tilgjengelig. Trafikkkontrolltiltak kan iverksettes for å omdirigere kjøretøy og sikre sikkerheten til arbeidere og bilister.

 • Fresemaskinoppsett:

  Fresemaskinen er plassert ved startpunktet til freseområdet. Dybden på kuttet bestemmes ut fra ønsket tykkelse på det fjernede asfaltlaget.

 • Freseoperasjon:

  Fresemaskinen beveger seg fremover, og dens roterende kuttetrommel fjerner asfaltmaterialet. Tennene på skjæretrommelen bryter opp dekkeoverflaten, som deretter transporteres til et transportbånd inne i maskinen for transport.

 • Kontroll og justeringer:

  Operatører av fresemaskinen overvåker skjæredybden og gjør justeringer for å oppnå ønsket fresedybde og overflatetekstur. De kan også justere maskinens hastighet og kuttetrommelvinkel for å sikre effektiv og effektiv fresing.

 • Kantfresing:

  Etter at hovedfresepassasjen er fullført, kan fresemaskinen brukes til å fjerne asfalt langs kantene på fortauet, noe som sikrer en jevn overgang mellom det freste området og de uberørte seksjonene.

 • Opprydding og fjerning:

  Det malte asfaltmaterialet samles vanligvis opp av lastebiler eller transporteres til ventende kjøretøy for avhending eller resirkulering. Freseområdet blir deretter ryddet for rusk og klargjort for påfølgende fortauoperasjoner.

Å frese asfalt utføres vanligvis som en del av rehabiliterings- eller dekkeprosjekter. Den hjelper til med å fjerne forringede eller skadede asfaltlag, forbedre dekkets jevnhet og skape en egnet overflate for påføring av nye asfaltlag eller andre dekkebehandlinger. Det malte asfaltmaterialet kan ofte resirkuleres og gjenbrukes i fremtidige asfaltblandinger, noe som fremmer bærekraft i veibygging og vedlikehold.

Vi kommer gjerne på en gratis befaring  Bergen og Vestland fylke.

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående fresing av asfalt og betong ?

Våre nedslagsfelt er hele Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger,Bømlo,Eidfjord,Etne,Fedje, Fitjar,Fjaler,Gloppen,Gulen,Hyllestad,Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Ta kontakt med oss

Bilder