Kantstein

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående kantstein ?

Våre nedslagsfelt er hele Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger,Bømlo,Eidfjord,Etne,Fedje, Fitjar,Fjaler,Gloppen,Gulen,Hyllestad,Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Ta kontakt med oss.

Bilder

Betongkantstein og granittkantstein i forskjellige høyder for fortau, rabatter eller som skille mellom bed og vei/p.plass.

En kantstein kan også benyttes til fortauskant, er en hevet kant eller barriere som vanligvis er laget av betong eller stein som skiller en vei eller et fortau fra et tilstøtende område. Kantstein tjener flere viktige funksjoner i by- og transportinfrastruktur.

Vi kommer gjerne på en gratis befaring  Bergen og omegn.

Hva leverer vi?

Vi leverer tjenester i Bergen og omegn også innen asfalteringfresing av asfalt og betonggraving og masseutskifting,  kantsteinasfaltlapping og saging av asfalt og betong, hovedsakelig til næring, sameier, borettslag og private.

Her er noen viktige aspekter knyttet til kantstein:

 • Definisjon og formål:

  Steinen fungerer som en fysisk grense mellom kjørebanen og fortauet eller andre gangfelt. De gir en visuell og fysisk avgrensning, og bidrar til å definere kanten av veien og styre trafikkflyten. Kantstein tjener også som et sikkerhetstiltak ved å forhindre at kjøretøyer utilsiktet kjører ut på fortau eller fotgjengerområder.

 • Typer og materialer:

  Steinen kommer i forskjellige former, størrelser og materialer. Vanlige materialer inkluderer betong, stein, asfalt og komposittmaterialer. Stein av betong og stein brukes ofte på grunn av deres holdbarhet og evne til å motstå kjøretøytrafikk og miljøforhold.

 • Design og konstruksjon:

  Steinen er vanligvis utformet og konstruert som en del av den generelle vei- eller fortauinfrastrukturen. De installeres under den første konstruksjonen eller som en del av vedlikeholds- eller forbedringsprosjekter. Steinen legges vanligvis i en sammenhengende linje, og danner kanten av veibanen eller fortauet. De er vanligvis satt i en komprimert base og festet med mørtel eller betong.

Funksjoner og fordeler ved bruk av kantstein

 • Trafikkkontroll:

  Steinen hjelper til med å styre trafikkstrømmen, skille forskjellige kjørefelt og gi veiledning for kjøretøy.

 • Fotgjengersikkerhet:

  Steinen gir en fysisk barriere mellom fotgjengere og kjøretøy, og øker sikkerheten for fotgjengere ved å redusere risikoen for ulykker.

 • Landskapsarbeid og estetikk:

  Steinen kan også bidra til den estetiske appellen til et område ved å definere grenser, støtte landskapsfunksjoner eller romme dekorative elementer.

 • Kvalitetskontroll:

  Gjennom masseutskiftingsprosessen iverksettes kvalitetskontrolltiltak, inkludert testing av komprimeringsnivåene og verifisering av erstatningsmaterialets samsvar med prosjektspesifikasjonene.

Kantstein spiller en viktig rolle i byplanlegging og transportinfrastruktur, og fremmer sikkerhet, effektiv trafikkflyt og avgrensning mellom veier og fotgjengerområder. De er et vanlig syn i byer, tettsteder og andre utviklede områder over hele verden.

Vi kommer gjerne på en gratis befaring  Bergen og omegn.

Kantstein, granittkantstein, betongkantstein i Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 
SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående kantstein ?

Våre nedslagsfelt er hele Vestland Fylke: Alver, Askvoll, Askøy, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger,Bømlo,Eidfjord,Etne,Fedje, Fitjar,Fjaler,Gloppen,Gulen,Hyllestad,Høyanger, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss herad, Øygarden og Årdal. 

Ta kontakt med oss.

Bilder